Übersicht

Chcete-li poznat sám sebe a ostatní s DiSC

DiSC vám pomůže zlepšit komunikaci, produktivitu práce a týmovou práci. DiSC zvyšuje vaše vlastní znalosti o tom, jak reagovat na konflikty, o tom, co vás motivuje, co způsobuje váš stres a jak řešit problémy.

Čtyři typy chováni, čtyři písmena

  • Dominance - Dominance - přímý, zaměřený na výsledek, dotazovací
  • influence - Vliv - nadÅ¡ený, společenský, optimistický
  • Steadiness - Stabilita - umírnÄ›ný, spolupracující, trpÄ›livý
  • Conscientiousness - SvÄ›domitý - analytický, zaměřený na správnost, opatrný

VÄ›decký základ současného DiSC profilu byl vyvinut na univerzitÄ› v MinnesotÄ› v roce 1960. Více než 30 let výzkumu a vývoje mají za následek spolehlivý produkt na nejvyšší úrovni. Dnes je DiSC nejrozšířenÄ›jší nástroj pro osobní vyhodnocení.  Každý rok více než jeden milion lidí na celém svÄ›tÄ› používají DiSC, aby se naučili jak efektivnÄ›ji spolupracovat s ostatními a jak vydat to  nejlepší.

DiSC - Úvodní video

Zacházení

DiSC je systém, který poskytuje vyhodnocení on-line. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 až 20 minut. Pak vygenerujeme základní počítačovou charakteristiku vašich silných a slabých stránek a možnosti jejich rozvoje, takže váš závěr budete mít rychle. Tento bude diskutován s kvalifikovaným a certifikovaným DiSC koučem nebo na praktickém výcviku.

Výhoda pro vaši společnost

Jestliže analyzujete chování vašich kolegů a uchazečů o práci, budete mít nejen připravenou půdu pro efektivnější personální rozvoj a vzdělávací aktivity, ale také vytvořeny předpoklady pro cílený personální výběr a integraci zaměstnanců a vedoucích pracovníků ve svých týmech. Co víc, máte bezpečný základ pro individuální a úspěšnější komunikaci s kolegy, klienty a partnery.

Výhoda pro vás

Model DiSC popisuje chování človÄ›ka a definuje, proč se chová jak se chová. Poznat sám sebe také znamená poznat ostatní. S DiSCem je každý schopen se naučit jak dobÅ™e vycházet s lidmi,  kterým nerozumí a ke kterým pravdÄ›podobnÄ› má pÅ™edsudky. Tento poznatek je pro vás skutečným přínosem ve vaÅ¡em pracovním prostÅ™edí (management, obchod, s kolegy a zamÄ›stnanci) a ve vaÅ¡ich osobních vztazích. Budete jednat nejefektivnÄ›ji, jestliže budete znát svůj vlastní přístup a jeho styl, budete schopni vyhodnotit situaci a co nejvíce flexibilnÄ› pak pÅ™izpůsobit vaÅ¡e chování.

DiSC Oblasti uplatnění

Management

Manažeři jsou citliví na osobní preference a deficity, které se vyskytují v jejich pracovních vztazích. DiSC profil management pomáhá vedoucím v rozvoji jejich vlastního stylu řízení, který je flexibilní pro různé situace a jednotlivce.

Prodej

DiSC prodejní profil je důlezitým faktorem úspěchu pro miliony prodejců, obchod, který se stává stále náročnější.
S DiSC prodejním profilem se budete moci mnohem lépe soustředit na požadavky svých klientů, a rozvíjet tak individuální prodejní strategie. Prodejci se tak stávají manažery vztahů se zákazníky.

Týmově / organizační vývoj

Chcete-li být v týmu úspěšný, je důležité znát potenciál členů vašeho týmu a vědět, jak ho podpořit. Každý člen týmu bude mnohem efektivnější, jestliže bude schopen pracovat v plné síle. Práce v týmu znamená spolupráce na nejvyšší úrovni.

Koučink & osobní vývoj

DiSC vám pomůže najít vaše silné stránky, hranice a potenciál pro osobní rozvoj osobnosti. Takže se naučíte znát lépe sami sebe, a proto se i lépe vypořádat s ostatními.

Změnové řízení

Pokud máte složitý proces změn, analýza s DiSCem vám pomůže diagnostikovat překážky a porozumět dynamice organizace. To je dobrý základ pro jednání s větším zaměřením na rychlost.

Identifikace lidského potenciálu

DiSC vám pomůže uvědomit si vlastní chování, a to i nevědomého. DiSC vám také pomáhá rozvíjet talenty a osobnost.

Personální výběr

DiSC profil vás podporuje ve výběru uchazečů o zaměstnání nebo pro plánování kariéry vašich zaměstnanců. Je schopen rozpoznat osobu, která se nejlépe hodí do vašeho týmu.

Find out more about Wiley
www.twitter.com/disgprofil